Google Admobkhóa học

Khóa Học Reskin App Android Studio Miễn Phí Để Kiếm Tiền Quảng Cáo Admob

là con đường tắt làm sản phẩm app/game mobile cho các bạn newbie. Đây là quy trình hướng làm rút ngắn thời gian, tối ưu các chi phí sản xuất, quy trình dễ dàng đơn giản hơn để các newbie có được sản phẩm ứng dụng mobile. Tạo điều kiện để test thị trường, test giá trị kiếm tiền quảng cáo từ google admob qua việc publish ứng dụng miễn phí.

Tham gia Group (App Game Resources):
👉  https://www.facebook.com/groups/761583647306715 

Khóa Học Reskin App Android Studio Miễn Phí trên kênh youtube Quocmedia Để Kiếm Tiền Quảng Cáo Admob Trên nền tảng mobile

1. Setup cài đặt Android studio
👉 https://youtu.be/sBsK8tePRbk
2. Hướng dẫn mở một project trong Android studio (hướng dẫn cấu trúc các thành phần của một project trong Android Studio)
Bao gồm cấu trúc bạn cần biết:
– Java files code
– XML files layout để thay đổi
– Android Mainfest.xml ( là file kê khai các chức năng , permision của app)
– File string resources
– implement libraries (gradle)
👉 https://youtu.be/QoQLVx35Lcw
3. Hướng dẫn thay đổi package name, about app, tên app và debug test thử
👉 https://youtu.be/gm9wGB0J9pk
4. Hướng dẫn redesign icon app
👉 https://youtu.be/WKWjnJadX5k
5. Hướng dẫn thay đổi icon, hình ảnh và màu sắc trong app – debug để test thử
👉 https://youtu.be/wtIkVsbuqUY
6. Hướng dẫn thay dổi ID admob trong app ( đây là ID google admob để kiếm tiền từ app)
👉 https://youtu.be/iw1_AvAl26M
7. Hướng dẫn release app để chuẩn bị up lên play store ( Generate Signed APK)
👉 https://youtu.be/C9vPq16i2qs
8. Chuẩn bị tittle, Description, icon, screenshot, policy site để upload app
👉 https://youtu.be/3Px6cZFrZK0
9. Hướng dẫn Redesign screenshot và feature graphic
👉 https://youtu.be/jUeDxW1DKIE
10. Hướng dẫn upload app lên store
👉 https://youtu.be/uibCA0pz1Zs
Phần 2: Share Tip Review app tăng rank và search keyword app
– Tip reviews app tăng rank và search keyword app
– Các bước chuẩn bị đầu tư công cụ và setup tool
– Hướng dẫn quy trình thực hiện

Bạn có thể xem thêm bài Quốc Anh chia sẽ:

Theo dõi Quốc Anh

Related Articles

Back to top button